Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

Bir tarafta, www.istocxml.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren Mahmutbey Mah. İstoç 3. Ada No: 58 Bağcılar | İSTANBUL adresinde mukim MOON GIDA AMBALAJ MALZEMELERİ TEKSTİL PLASTİK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “İSTOÇ XML ”olarak anılacaktır),
Diğer taraftan …………………………………………………………………………………….adresinde mukim
………………… (Bundan sonra kısaca “E-Bayi” olarak anılacaktır), arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bir sözleşme tanzim ve imza edilmiştir. Web Sitemizi ziyaret edenler ve www.istocxml.com adresi üzerinden sipariş oluşturan kullanıcılar Üyelik, Kullanıcı sözleşmesini, Gizlilik ilkelerini, Garanti ve İade Şartları’nı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

www.istocxml.com ( İSTOÇ XML ) internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı www.istocxml.com adresinde üyelik sistemi, elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyat bilgileri, bilgisi alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve İSTOÇ XML ile E-Bayii’nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

MADDE 3. ÜYELİK SİSTEMİ

a) Satıcı tarafından belirlenen ve her bayi için farklı olacak bir bayi kodu E-Bayi`ye verilecektir. Üye olunduktan sonra incelenen bayi başvurusu İSTOÇ XML tarafından onaylanır.

b) Yönetici Kullanıcı Adı sistem e-ticaret sitesi tarafından otomatik belirlenir. E-Bayi, istemesi halinde değişik yetkilere sahip kullanıcı adı yaratabilir ve bunları şirketi içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. E-Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

c) E-Bayi`nin sisteme güvenli bir biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre Satıcı tarafından belirlenmiş olup ilk kullanımda bu şifre bayi tarafından mutlaka değiştirilmelidir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen E-Bayi`nin sorumluluğunda olup, Satıcı şifre kullanımından ve orijinal şifrenin değiştirilmemesinden dolayı doğabilecek problemlerden kesinlikle
sorumlu değildir.

d) E-Bayi`nin B2B WEB Sitesi üyeliği gerektiren servislerden faydalanabilmesi için kullanıcı adı (Bayi Kodu) ve şifresini girmesi gerekmektedir. istocxml.com tek taraflı olarak herhangi bir zamanda E-Bayi`ye bu hizmeti vermeyi durdurabilir.

MADDE 4. ÜCRETLENDİRME

XML yıllık kullanım bedeli bayilerimize 249,00 ₺ + KDV (iki yüz kırk dokuz Türk Lira + kdv ) olarak tahsil edilmektedir. XML kullanım bedeli iade edilmemektedir. İSTOÇ XML hiç bir şekilde bayilerinden ekstra dropshipping ücreti, paketleme ücreti talep etmemektedir. Bunun yanı sıra hiç bir şekilde bayilerinden ekstra dropshipping ücreti, paketleme ücreti talep etmemektedir. Dropshipping hizmetinden en basit yöntemle faydalanmanızı sağlıyoruz.
Site içinde yer alan bütün ürün ve hizmeti, bilgi ve malzemeyi önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) E-Bayi`nin Yükümlülükleri

1. E-Bayi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde ebayi’lik üyeliğinin www.istocxml.com tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,

2. B2B WEB Sitesi kullanımı için kendisine verilen şifreyi ilk kullanımda değiştireceğini, şifre ve kod
güvenliğinden sorumlu olduğunu, şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin E-Bayi tarafından yapıldığını ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini;

3. Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını,

4. E-Bayi, B2B WEB Sitesi’nde verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.istocxml.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

5. Verilen siparişlerde istocxml.com belirlediği kredi limitleri dahilinde, satış ve şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise ancak kredi kartı ile ya da mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sistemden kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını,

6. Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini,

7. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahısın ürünü teslim almaya dair E-Bayi`ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “ teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahısın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçeklememiş sayılacağını,

8. E-Bayi`nin üye bilgilerinin şifrenin teslim edildiği yetkili bayii tarafından alt yetkilendirdiği kişilerin öğrenmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, hangi sebeple olursa olsun bu şifre ile yapılacak tüm sipariş, alım ve diğer tüm işlemlerin sonuçlarından şifre sahibinin sorumlu olduğu ve istoçxml.com’ın sorumlu olmayacağını,

9. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden İSTOÇ XML `İn sorumlu olmayacağını,
10. B2B WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlere İSTOÇ XML tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, istocxml.com`in uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,

11. B2B WEB Sitesi servisleri kullanarak elde edilen kayıt ve malzemelerin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile E-Bayi`ye ait olduğunu, servisin kullanımdan dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı istocxml.com `dan tazminat talep etmemeyi,

12. Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı ve diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar getirebilecek bilgi ve programlar göndermemeyi,

13. istocxml.com `nın izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

14. istocxml.com `nın istediği zaman tüm sistemi izleyebileceğini,

15. Kurallara aykırı davrandığı takdirde istocxml.com hiçbir ihtara gerek kalmadan gerekli müdahalelerde bulunma ve gerekirse E-Bayi`nin üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

b) SATICI’nın Yükümlülükleri

1. istocxml.com , B2B WEB Sitesi`nin sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik altyapıyı kurar ve bakımını sağlar.

2. istocxml.com sistemde yer alan bilgilerin sağlıklı olması için gerekli azami çabayı gösterir ancak, istocxml.com dışındaki kaynaklardan alınan bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz.

3. istocxml.com, B2B WEB Sitesi`den verilen siparişleri, stok ve lojistik imkanlarına göre en çabuk ve iyi şekilde teslim etmek için gereken azami çabayı gösterir. Yazılımsal kaynaklı sorunlar sebebiyle oluşan stok sorunlarından istocxml.com sorumlu tutulamaz.

4. İSTOÇ XML sipariş verilen ürünlerin teslimini adil bir sıra gözeterek yapacaktır. Ancak istocxml.com bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden istocxml.com sorumlu tutulamaz.

5. Bu sözleşmede belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi istocxml.com güvenliğinde olup, bu bilgileri istocxml.com ne maksatla olursa olsun üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

MADDE 6. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7. GİZLİLİK

E-Bayi, sözleşme süresi boyunca sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde B2B WEB Sitesi’nin sistemi ile ilgili şifre ve kodlarını ve diğer hiçbir bilgiyi üçüncü kuruluş ve kişilere vermeyeceğini taahhüt eder. E-bayi’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verdiğinin
tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesi derhal iptal edilir. E-bayi bu konuda istocxml.com uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.

MADDE 8. ÜRÜN TESLİMATI

istocxml.com, bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım altyapılarını kullanır. Teslimat yapılırken hangi dağıtım şirketinin kullanılacağına istocxml.com karar verir. istocxml.com bu dağıtım şeklini önceden E-Bayi’ye belirtmek şartıyla değiştirebilir. Taşıma koşulları istocxml.com tarafından belirlenmediği ve E-Bayi’nin seçeneğine göre istocxml.com anlaşmalı olmadığı başka bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi durumunda taşıma ücretlerinden e-bayi sorumludur ve bu teslimatta istocxml.com sorumlu olmayacaktır. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde E-Bayi kendi belirttiği adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından E-Bayi’ye bir ziyaret notu bırakılır. Bu durumda E-Bayi’nin kargo şirketini araması gerekir. E-Bayi’nin kargoyu aramaması halinde aynı adrese 24 saat içinde tekrar gidilir. Bu durumda da E-Bayi’nin adresinde kimsenin bulunmaması halinde taşıma ücreti E-Bayi’nin
cari hesabına borç kaydedilecek, sipariş kredi kartı ile yapılmış ise, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.

MADDE 9. ÜRÜN İADESİ

İşbu sözleşme gereğince 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulamalı Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, istocxml.com tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan istocxml.com kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder

MADDE 10. VERGİLENDİRME

istocxml.com B2B WEB Sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’deki mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride oluşabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca E-Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanunî değişikliklerden kaynaklanan işlemler istocxml.com sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

MADDE 11. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek tüm ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun v.s.) uygulanacaktır.

MADDE 12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

İşbu sözleşme bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların halline İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 13. YÜRÜRLÜLÜK

B2B WEB Sitesi E-Bayi üyelik sözleşmesi, Ek-1’de bulunan E-Bayi Üye Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup, E-Bayi, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 14. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, istocxml.com veya E-Bayi’nin dilediği zaman yazılı olarak bildirmesi şartıyla sona erdirilebilir.

MADDE 15. TEBLİGAT

Taraflar karşı tarafa yazılı olarak ve noter kanalı ile adres değiştiğini bildirmedikleri takdirde, bu anlaşmada geçen adresleri tebligat adresleridir ve bu adreslere yapılan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

MADDE 16. KREDİ KARTI KULLANIMI

E-Bayi’nin siparişinin kredi kartı ile yapılması durumunda, E-Bayi öncelikle şirkete ait kredi kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait kredi kartı mevcut değilse, bu durumda şirketi temsil ve imza yetkisi olanların kişisel kredi kartlarını da kullanabileceklerdir. Kredi kartı kullanılması durumunda, istocxml.com ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan E-Bayi’ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı E-Bayi sorumlu olacak ve istocxml.com hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kayıp, çalıntı vb. kartların kullanımından dolayı oluşabilecek zararlardan E-Bayi sorumlu olacak, istocxml.com hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İş bu Sözleşme 16 maddeden ibaret taraflar arasında …… tarihinde, E-Bayi tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. E-bayi gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerek sipariş verildikten sonra işbu Sözleşmeyi okuduğunu, içeriğini tüm bilgi ve koşulları ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Alışveriş Sepeti

close