Mesafeli Satış Sözleşmesi

XML Bayilik Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

A- ŞiRKET:

Unvan: İstoç XML E-Ticaret ( İstoç XML olarak anılacaktır).
Adres: Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. 10AAA 103 Esenler/ISTANBUL
Vergi Dairesi: ATIŞALANI
Vergi No: 6370307095

B-BAYİ :

Unvan (*):

Adres (*):

Vergi Dairesi / Vergi No :

Web Sitesi:

Yetkilinin ismi ve TC kimlik no (*):

Arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde bir sözleşme tanzim ve imza edilmiştir. Web Sitemizi ziyaret edenler ve www.istocxml.com adresi üzerinden Üyelik oluşturan, XML Bayilik Sözleşmesini, Bayilik Şartlarını, Gizlilik ilkelerini, İade Şartlarını ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu BAYİ muhtelif adresli ve ŞİRKET tarafından öncesinden yazılı onay verilmiş internet sitelerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere ŞİRKET ‘ten bedeli mukabili ürün satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Bayi, şirketin satışı için yazılı onay verdiği internet sitelerinde satılmak üzere aldığı ürünleri hiçbir surette iş bu sözleşmede belirlenen nihai tüketicilere satış amacı dışında kullanamayacağını bilmekte ve taahhüt etmektedir. BAYİ, Şirket tarafından yazılı onay verilen internet sitelerinin iş bu amaç dışında kullanımı başta olmak üzere sözleşmedeki herhangi bir hükme aykırılık halinde Şirket’in yoksun kalınan kar dâhil tüm zararını karşılayacağını taahhüt eder.

MADDE 3: WEBSİTE ÜYELİK SİSTEMİ

3.1. Satıcı tarafından belirlenen ve her bayi için farklı olacak bir Bayi Kodu (Kullanıcı Adı) BAYİ `ye verilecektir. Sisteme üye olunduktan sonra incelenen bayi başvurusu İSTOÇ XML yönetimi tarafından onaylanır.

3.2. Yönetici Kullanıcı Adı ve şifre E-Ticaret sitesi tarafından otomatik belirlenir. BAYİ, istemesi halinde değişik yetkilere sahip kullanıcı adı yaratabilir ve bunları şirketi içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. BAYİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

3.3. BAYİ `nin sisteme güvenli bir biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre Satıcı tarafından belirlenmiş olup ilk kullanımda bu şifre bayi tarafından mutlaka değiştirilmelidir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen Bayi `nin sorumluluğunda olup, Satıcı şifre kullanımından ve orijinal şifrenin değiştirilmemesinden dolayı doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

3.4. Bayi ‘nin B2B WEB Sitesi üyeliği gerektiren servislerden faydalanabilmesi için kullanıcı adı (Bayi veya Kodu) ve şifresini girmesi gerekmektedir. www.istocxml.com tek taraflı olarak herhangi bir zamanda Bayi `ye bu hizmeti vermeyi durdurabilir.

MADDE 4: TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Bayi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde BAYİ ‘nin üyeliğinin İSTOÇ XML tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,

4.2. Bayi, B2B WEB Sitesi’nde verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.istocxml.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

4.3. İSTOÇ XML, satışa sunduğu ürünlere ait Ürün adı, Ürün kodu, Marka kategori, Ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait her türlü detay bilgileri XML link ortamında BAYİ ile paylaşacaktır. BAYİ, İSTOÇ XML ‘den edindiği XML’i sözleşmeye konu olan ve İSTOÇ XML ’in onay verdiği internet siteleri haricinde kullanamaz. Aksi durumda İSTOÇ XML, XML paylaşımını anında kesecek ve BAYİ hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

4.4. BAYİ, İSTOÇ XML tarafından sağlanan XML’i satış yaptığı tüm pazaryerlerinde güncellemekle sorumludur. Güncelleme yapılmamasından kaynaklı ürün stok problemleri İSTOÇ XML sorumluluğunda değildir.

4.5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden İSTOÇ XML `İn sorumlu olmayacağını,

4.6. B2B WEB Sitesi servisleri kullanarak elde edilen kayıt ve malzemelerin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile Bayi`ye ait olduğunu, servisin kullanımdan dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı istocxml.com `dan tazminat talep etmemeyi,

4.6. İSTOÇ XML, BAYİ tarafından kendisine yukarıda belirtilen şekilde www.istocxml.com adresinden saat 12:00’e kadar bildirilen siparişlerin en geç 2 iş günü içerisinde, 12:00’den sonra bildirilen siparişlerin ise en geç 3 iş günü içerisinde gönderimini sağlamak ile yükümlüdür. Pazaryerlerinin ve kargo firmalarının uyguladığı kotalar nedeni ile yaşanabilecek gecikmeler İSTOÇ XML sorumluluğunda değildir. Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasında Cumartesi ve Pazar günlerinin iş günü sayılmadığını bilmekte ve kabul etmektedirler. Resmi tatil günlerinde gönderim yapılmayacaktır. Tüm siparişlerde nakliye ve sevk masrafları BAYİ ‘ye aittir. Nakliye, İSTOÇ XML ’in anlaşmalı olduğu kargo firması ile yapılacaktır. İSTOÇ XML, BAYİ ’sinden aldığı siparişi herhangi bir neden ile İPTAL edebilme hakkına sahiptir. İSTOÇ XML , kargo firmasına teslim ettiği fakat kargo firmasının kendi gecikmesinden ve hatasından dolayı müşteriye ulaştıramadığı siparişlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.7. BAYİ ve/veya İnternet siteleri sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra iş bu sözleşmeye uygun olarak satışını yapacağı internet adreslerinde İSTOÇ XML’e ait ürünlerin satış ve pazarlaması faaliyetleri başta olmak üzere hiçbir surette hiçbir alanda İSTOÇ XML ticari unvan, işletme adı, marka ve logosu ve sair tanıtım işaretlerinin İSTOÇ XML izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz.

4.8. İSTOÇ XML, işbu sözleşme süresince BAYİ ’den gelen sipariş adetleri kadar ürün temin edecek olup, bu çalışma hiçbir şekilde stok tutulacağı şeklinde yorumlanamaz. İSTOÇ XML uhdesinde olmayan ve internet üzerinden satışını istemediği ürünlerin siparişini kısmen veya tamamen reddedebilir, belli adetler için siparişi tedarik edebilir. Bu husus İSTOÇ XML ‘in tek taraflı inisiyatifinde olup BAYİ baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz edemez, talep ileri süremez.

4.9. Kurallara aykırı davrandığı takdirde istocxml.com hiçbir ihtara gerek kalmadan gerekli müdahalelerde bulunma ve gerekirse Bayi`nin üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

MADDE.5: ÜRÜN İADE VE SÜREÇLERİ

5.1.BAYİ’nin sözleşmeye uygun olarak siparişini verdiği teslimat adresine İSTOÇ XML tarafından sevk edilen ürünlerin teslim alınmaması durumunda İSTOÇ XML; NAKLİYE (gidiş-dönüş) stok maliyetleri, tespit ve yargılama masrafları, ürünün aynı tutardan daha düşük bir tutara başkasına satılmak durumunda kalınması durumunda aradaki fark, ürünün belirli bir süre içerisinde başkasına satılamaması halinde ürünün bedeli v.s. gibi tazminatların tümünü BAYİ’den talep edebilir.

5.2. İSTOÇ XML kaynaklı bir iade söz konusu olursa (yanlış ürün gönderimi, eksik ürün, bozuk ürün gönderimi) burada iadeler İSTOÇ XML’e yapılır ve BAKİYE (sadece ürün bedeli) www.istocxml.com üzerinden BAYİ hesabına bakiye yükleme yöntemi ile geri ödenir. Eğer problemin telafi edilmesi istenirse İSTOÇ XML ürünün gönderimini tekrar yapabilir ve bayiye herhangi bir bakiye yükleme yapmaz. Stokta olmayan ürün satın alınmışsa bütün sipariş bedeli BAYİ’nin hesabına bakiye olarak tanımlanır. Eğer BAYİ, MÜŞTERİ VE KARGO kaynaklı bir problem söz konusu olursa (ürünün kargoda kırılması, müşterinin herhangi bir sebeple ürünü iade etmesi, beğenmemesi, cayma hakkını kullanması, kargoyu teslim almaması, siparişten vazgeçmesi, bir süre kullandıktan sonra bozulması, ürünün kargoda kırılması, çatlaması, bozulması, bayinin yanlış ve eksik bilgi girmesi vb.) burada ürün bedeli ve kargo bedellerinin geri ödemesi yapılmaz. İSTOÇ XML, yalnızca adreste bulunamadığı gerekçesi ile nihai müşteri tarafından teslim alınmadan çıkış adresine geri dönen kargoları teslim alır. Bunun dışında hiçbir kargoyu teslim almaz. Bunun için BAYİ satış yaptığı tüm mecralarda iade adresi olarak kendi adresini tanımlamalıdır. İSTOÇ XML, Bayinin müşterisi tarafından gönderilen iadeleri almaz, iadeler BAYİ ile karşılıklı yazılı teyidleşmenin ardından İSTOÇ XML tarafından kabul veya red edilebilir. Bayinin müşterisi tarafından herhangi bir şekilde gönderilen yahut bayi tarafından teyitleşmeden gönderilen iadeler ile ilgili tüm kargo masrafları ve yeniden satılabilirliği bozulmuş ürünlerin bedeli İSTOÇ XML tarafından bayi bakiyesinden kesilir. Bayi siparişini sürekli takip etmekle yükümlüdür. Kargo kaynaklı problemlerde hasar tespit / tazmin tutanağı tutulması durumunda ERKAL TRADING kargo firmasından tazmin bedelini aldığı tarihte; geri ödemesini BAYİ hesabına bakiye olarak tanımlar. Müşteriye gidip gelen kargolar İSTOÇ XML tarafından tekrar satışa sunulmamaktadır.

5.3. İSTOÇ XML, Elektronik Fatura ile çalışmaktadır ve ürünlerin gönderileceği adrese ürün ile birlikte herhangi bir resmi evrak göndermez. Ürünlerin faturası, siparişi veren Bayinin belirtmiş olduğu e-mail adresine AYLIK olarak toplu halde elektronik ortamda otomatik olarak gönderilir.

5.4. İSTOÇ XML, ürünlerin gönderimini anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile yapar, bunun dışında herhangi bir kargo ile gönderim yapılmaz.

5.5. BAYİ, sipariş geçme esnasında ödemeyi yapmakla yükümlüdür. İSTOÇ XML tarafından yapılacak geri ödemeler, sipariş iptalinden ve/veya iade teslim alınmasından 7 iş günü içerisinde BAYİ’nin CARİ HESABINA bakiye olarak tanımlar.

MADDE 6: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7: GİZLİLİK

Bayi, sözleşme süresi boyunca sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde B2B WEB Sitesi’nin sistemi ile ilgili şifre ve kodlarını ve diğer hiçbir bilgiyi üçüncü kuruluş ve kişilere vermeyeceğini taahhüt eder. Bayii’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verdiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesi derhal iptal edilir. BAYİ bu konuda istocxml.com uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder. Aksi takdirde İSTOÇ XML maddi ve manevi tazmin hususunda her türlü yasal hakkını kullanacaktır. Aynı husus işbu sözleşme ve hükümleri için de geçerlidir. BAYİ , . İSTOÇ XML tarafından kendisine teslim edilen www.istocxml.com adresine ait şifreyi sadece kendisi yahut sipariş geçme yetkisine sahip personeline kullandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlardan BAYİ tek başına sorumlu olup İSTOÇ XML tarafından hesaplanarak kendisine bildirilen tutarı hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ilk talepte İSTOÇ XML ödeyeceğini taahhüt eder. BAYİ www.istocxml.com adresli site üzerinden verildiği görünen siparişleri kendisinin vermediğini, kısmen ya da tamamen böyle bir siparişi olmadığını ileri süremez.

MADDE 8: XML ALT YAPISI VE HİZMET BEDELİ

8.1. Bayi XML Datasının kendi web sitesine aktarımını yapacak alt yapıya sahip olmalıdır. BAYİ, kendi web sitesinde veya altyapısında meydana gelen aksaklıklar hususunda İSTOÇ XML sorumlu tutulamaz.

8.2. İSTOÇ XML’e ait web sitesi veya XML Alt yapısında meydana gelen sunucu kaynaklı sorunlardan, bakım süreçleri ve mücbir sebeplerle meydana gelen XML datasının aktarım problemleri sonucu oluşan İSTOÇ XML sorumlu tutulamaz ve Bayi herhangi zararının tazminini isteyemez.

8.3. XML Data ve Yıllık Kullanım Hizmet bedeli şirket politikasınca belirlenen tutar üzerinden her yıl Bayi’den tahsil edilmektedir. XML kullanım bedeli her yıl tahsil edilmektedir. Tahsil edilen bedel iade edilmemektedir. Site içinde yer alan bütün ürün ve hizmeti, bilgi ve malzemeyi önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 9: YÜRÜRLÜLÜK VE FESİH

Tarafların karşılıklı üstlenmiş oldukları görev ve taahhütlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini kapsayan B2B WEB Sitesi Bayi Üyelik sözleşmesi (bkz. https://istocxml.com/uyelik-sozlesmesi/) , Ek-1’de bulunan Ek Hususlar (bkz. https://istocxml.com/xml-bayilik/ ) ve Bayi Üye Başvuru Forumu’nu (bkz. https://istocxml.com/xml-bayi-basvuru-formu/ ) eksiksiz doldurup, Bayi, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin süresi tam 1 yıllık olup, tarafların herhangi bir yazılı talebi olmadığı sürece otomatik olarak yenilenmektedir. Ayrıca İSTOÇ XML, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin dilediği zaman bayiye haber vermek koşulu ile işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edebilir.

MADDE 10: TEBLİGATLAR

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli sayılacaktır.

 MADDE 11: VERGİLENDİRME

istocxml.com B2B WEB Sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’deki mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride oluşabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. KDV, Bandrol veya diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler ile kargo ve nakliye bedelleri, komisyon ve hizmet bedelleri fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

MADDE 12: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleridir. 12 (on iki) maddeden ve 5 sayfadan ibaret işbu sözleşme BAYİ tarafından tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. BAYİ gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerek sipariş verildikten sonra işbu Sözleşmeyi okuduğunu, içeriğini tüm bilgi ve koşulları ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

SATICI ŞİRKET                                                                                                                    BAYİ KAŞE

İMZA                                                                                                                                   İMZA